Skyvedørsautomatikk

Skyvedørsautomatikk er en plassbesparende og estetisk løsning som mange velger å benytte seg av. I tillegg til har denne typen automatikk en høyere brukervennlighet i områder med stortrafikk, og spesielt da med tanke på berøringsfrihet.

Dørstyring er en fellesbetegnelse for systemer som mer eller mindre automatisk åpner, lukker, låser eller svinger dører. Moderne dører er tilpasset mange krav og bruksområder. Blant lovpålagte krav til visse dører, er at de skal være selvlukkende eller åpne seg selv automatisk.

Dører som har større behov for automatiske funksjoner enn dørlukkere kan forsynes med dørautomatikk. Inngangspartier med mange brukere; slik som i shoppingsentre, forretnings- og institusjonsbygg samt løsninger for bevegelseshemmede er blant viktige bruksområder.

Regelmessig vedlikehold og kontroll av dørsystemer er viktig og har avgjørende betydning for driftssikkerheten. Ved manglende vedlikehold er det risiko for at døren eller vinduet blir upålitelig, hvilket kan medføre fare for personskade. Ved regelmessig vedlikehold oppnås økt effektivitet og levetiden på produktene forlenges, du sparer derfor både tid og penger ved å inngå en serviceavtale.

Hvis uhellet er ute så er du alltid velkommen til å kontakte oss, uansett om du har serviceavtale eller ei.

Tjenester

Låssystemer

Slagdørsautomatikk

Skyvedørsautomatikk

Adgangskontroll

Innbruddsalarm

Brannvarslingssystemer

Brannslokkningsutstyr

Kameraovervåkningsutstyr

Omgivelseskontroll

Skilter og merking

Postkasser og postkasseanlegg

Safe og brannskap